Hotline: 1900 6110
Newvision Law

TGS LawFirm

Tin Tức & Sự Kiện - Dịch vụ - Chi tiết tin
Chế độ thai sản năm 2016.
8/29/2015 9:00:06 AM

Luật BHXH số 58/2014/QH13 sửa đổi năm 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, với nhiều điểm mới thay đổi theo hướng có lợi hơn cho người lao động. Tuy nhiên, các nội dung như mức bình quân tiền lương đóng BHXH và mức hưởng chế độ thai sản..được quy định chặt chẽ hơn, đang là vấn đề được người lao động quan tâm nhất.

Luật BHXH số 58/2014/QH13 sửa đổi năm 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, với nhiều điểm mới thay đổi theo hướng có lợi hơn cho người lao động. Tuy nhiên, các nội dung như mức bình quân tiền lương đóng BHXH và mức hưởng chế độ thai sản..được quy định chặt chẽ hơn, đang là vấn đề được người lao động quan tâm nhất.

1.Đối tượng được hưởng

·        Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất địnk có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân dân, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng lương.

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Tại điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Lao động nữ mang thai
 • Lao động nữ sinh con
 • Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản
 • Người lao động nhân nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con

Lưu ý:

Lao động nữ mang thai, người mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhân nuôi con.

3. Chế độ khám thai

 •  Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày.
 •  Trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai.
 •  Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bện, chữa bện có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

+ 7 Ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai ;

+ 15 Ngày đổi với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

4. Chế độ sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý.

Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

 •  10 Ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi;
 •  20 Ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến 13 tuần tuổi
 •   40 Ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi
 •   50 Ngày nếu thai từ 50 tuần tuổi trở lên;

5. Thời gian hưởng

 • Thời gian hưởng trước và sau khi sinh con là 06 tháng.
 • Nếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi , cứ mỗi con người mẹ được hưởng thêm 01 tháng

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh không quá 02 tháng

6. Mức hưởng chế độ thai sản

Tại Điều 39 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

 • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
 • Nếu người lao động chưa đóng BHXH đủ 6 tháng thì mà thực hiện khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, khi con chết hoặc mẹ chết, hoặc người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm
 • Người lao động nữ sinh con hoặc người lao động  nhan con nuôi dưới 6 tháng  tuổi thì được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nan con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng  2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nan nuôi con nuôi.

7. Hậu sinh.

 • Sau khi sinh , con chết:

+ Nghỉ 04 tháng kể từ ngày sinh nết con chết dưới 2 tháng tuổi

+ Nghỉ 2 tháng kể từ ngày sinh, nếu con chết từ 2 tháng tuổi trở lên.

 •  Sau khi sinh, mẹ chết:

+ Cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Nếu mẹ tham gai BHXH nhưng không đủ điều kiện thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 06 tháng tuoirr.

+ Cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia BHXH mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với  thời gian còn lại của mẹ.

8. Dưỡng sức.

 • Trong khoảng 30 ngày đầu làm việc sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý hoặc hưởng chế độ thai sản 6 tháng và thời gian nghỉ thêm khi sinh đôi trở lên hoặc chế độ thái sản khi sinh con mất mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ thêm:

+ Tổi đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh con 1 lần từ 02 con trở lên

+ Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật

+ Tối đa 05 ngày đối với trường hợp khác.

+ Mức hưởng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

9. Đi làm trước hạn.

 • Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ hưởng chế độ thai sản 6 tháng và thời gian nghỉ thêm khi sinh đôi trở lên hoặc chế độ thai sản khi dinh con mất khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

+ Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý;

Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định.

10. Chế độ thai sản Nam

 • Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 05 Ngày làm việc

+ 07 Ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật sinh,sinh con dưới 32 tuần tuổi.

+ 10 Ngày làm việc nếu vợ sinh đôi, từ sinh 3 trở lên thì mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày.

+ 14 Ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật

·        Thời gian nghỉ việc này tính từ 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con

 

Lưu ý:

 • Trường hợp lao động nữ nghỉ việc đi khám thai hoặc lao động nam có vợ sinh con thì:

Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày

 • Trường hợp sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý hoặc người lao động thực hiện các biên pháp tránh thai thì:

Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 30 ngày.

Chú ý:

Nếu người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH


  Trân trọng!    

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn –  Công ty Luật NewVision

 

----------------------------------------------

Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn     Hãy liên hệ Luật Sư để được tư vấn miễn phí

     Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn - Đoàn Luật Sư Hà Nội

     Địa chỉ:  Số 9,Ngách 6A ,Ngõ 6 ,Đường Phạm Văn Đồng ,Q.Cầu Giấy,TP.Hà Nội

     Hotline0985 928 544

     Hỗ Trợ 24/7 : Skype : nguyendat235 & yahoo : luatsutraloi

     Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn

 

 

 

Những vấn đề được nhiều người quan tâm :  văn phòng luật sưluật sư bào chữa ,  thuê luật sư bào chữa ,ly hon don phuongtư vấn ly hôntư vấn ly hôn đơn phương , thu tuc ly hon don phuong , thủ tục ly hônthu tuc ly hon , dịch vụ ly hôn ,dich vu ly hon

 

 

 

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn
Hỗ trợ trực tuyến
Luật Sư Hoài
Luật Sư Hoài
0918 368 772
Luật Sư Tuấn
Luật Sư Tuấn
0985 928 544
Tư vấn Viên 24/7
Tư vấn Viên 24/7
0936 883 990
Thông tin liên hệ

Hà Nội:

Địa chỉ: Số 9,Ngách 6A ,Ngõ 6 ,Đường Phạm Văn Đồng ,Q.Cầu Giấy,TP.Hà Nội .

Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn

Hotline: 1900.6110

TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Số 52C Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 11, Q.1, HCM

Email: contact@newvisionlaw.com.vn

Hotline: 1900.6110               

Các tin mới nhất
Bị cáo hay Luật sư phát biểu lời bào chữa trước ? Bị cáo hay Luật sư phát biểu lời bào chữa trước ?
Luật sư TGS khởi kiện Trưởng công an thành phố Uông Bí Luật sư TGS khởi kiện Trưởng công an thành phố Uông Bí
Viện kiểm sát nhân dân thông báo rút kinh nghiệm một số vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm sửa, hủy Viện kiểm sát nhân dân thông báo rút kinh nghiệm một số vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm sửa, hủy
Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
Mức án nào với hành vi giết con ruột mới đẻ và vứt xác Mức án nào với hành vi giết con ruột mới đẻ và vứt xác
Ngày 01/01/2018 - Quyền im lặng của Bị can/Bị cáo có hiệu lực Ngày 01/01/2018 - Quyền im lặng của Bị can/Bị cáo có hiệu lực
Cung cấp thông tin về vụ án hình sự và thân chủ có phạm luật không? Cung cấp thông tin về vụ án hình sự và thân chủ có phạm luật không?
Quan điểm Luật sư TGS LawFirm trong vụ án buôn bán trái phép chất ma tuy tại Quảng Ninh Quan điểm Luật sư TGS LawFirm trong vụ án buôn bán trái phép chất ma tuy tại Quảng Ninh
Những tình tiết hết sức ly kì trong vụ án buôn bán trái phép chất ma túy tại Quảng Ninh Những tình tiết hết sức ly kì trong vụ án buôn bán trái phép chất ma túy tại Quảng Ninh
Viện Kiểm sát đuối lý – Tòa yêu cầu dừng tranh luận để tuyên án Viện Kiểm sát đuối lý – Tòa yêu cầu dừng tranh luận để tuyên án
Phó Thủ trưởng và điều tra viên CSĐT Uông Bí vi phạm tố tụng nghiêm trọng Phó Thủ trưởng và điều tra viên CSĐT Uông Bí vi phạm tố tụng nghiêm trọng
Vụ buôn bán trái phép chất ma túy tại Quảng Ninh: Nhiều dấu hiệu bất thường trong tố tụng Vụ buôn bán trái phép chất ma túy tại Quảng Ninh: Nhiều dấu hiệu bất thường trong tố tụng
Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch 2018 Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch 2018
Liên hoan tất niên và ra mắt hệ thống TGS GROUP Liên hoan tất niên và ra mắt hệ thống TGS GROUP
Quảng Ninh:Vi phạm tố tụng nghiêm trọng Quảng Ninh:Vi phạm tố tụng nghiêm trọng
© Copyright 2014 Newvision. All rights reserved. Developed by Livesoft